تبلیغات
(خورشید امامت(عج - شفای سرطان بدخیم
(خورشید امامت(عج
پنجشنبه 9 فروردین 1386 :: نویسنده : سید حسن محفوظی موسوی
بر اساس كرامت ثبت شده در دفتر ثبت كرامات مسجد مقدس جمكران

شناسنامه كرامت

موضوع كرامت: شفاى سرطان بدخیم

منبع كرامت: دفتر ثبت كرامات مسجد مقدّس جمكران، شماره 323

مشخصات: خانم م - پ، 53ساله، خانه دار، اهل اصفهان

زمان كرامت: نیمه شعبان 1377

مكان كرامت: اصفهان

تاریخ ثبت كرامت: 30/9/1378

اسناد و مدارك: سى تى اسكن و رادیولوژى مركز سى ستى اسكن امیر، سى تى اسكن مركزى اصفهان، پاتولوژى دكتر دبیرى، رادیوگرافى دكتر ربیعى از قفسه، ستون فقرات، سونوگرافى از كلیه و لگن، هشت برگه آزمایش.

زیر نظر متخصص: شاهى، وكیل زاده، امامى، ربیعى، قلمكار، جمشیدى، عباسیون.

اظهار نظر پزشكى: اگر ایشان زنده باشند هیچ چیز جز معجزه كامل نمى‏تواند باشد.

خلاصه كرامت به نقل ازهمسر شفا یافته:

: بعد از اینكه همسرم را در بیمارستا ن سیدالشهداء اصفهان شیمى درمانى و پرتو درمانى كردیم، براى عمل به تهران آمدیم ولى نتیجه‏اى حاصل نشد. با فرا رسیدن ایام نیمه شعبان به وجود مقدّس امام زمان علیه‏السلام متوسل شدیم و با گذر از مهدیه اصفهان از آقا شفاى ایشان را طلب كردم كه همان شب همسرم حضرت حجة ابن الحسن را خواب مى‏بینند و با عنایت حضرت شفا پیدا مى‏كنند.

شرح واقعه به قلم دكتر عزیزى:

او را به چشم پاك توان دید چون هلال

هر دیده جاى جلوه آن ماه پاره نیست

آنچه در زیر مى‏خوانید، نه بیان یك داستان و نه شرح یك ماجرا، بلكه صورت یك واقعه است. در جهانى كه در آن روابط اجزاء و پدیده‏ها بر اساس اصول تعریف شده علمى نقد مى‏گردد، نتیجه رویدادهایى از این قبیل، زنگ بیدار باشى است براى همه آنهایى كه دستى دارند تا با شنیدن آن، از آستین غفلت در آورند و به آبى، عفریت خواب، از دیده برانند.

در نیمه دوم سال 76خانمى 52ساله به علّت ابتلا به دردهاى شدید استخوان و احساس توده‏اى در ناحیه سینه، به پزشك مراجعه مى‏نماید. بیمار متأهل بوده و مبتلا به بیمارى قند وابسته به انسولین مى‏باشد. با توجه به نوع شكایت و نتایج حاصله از معاینات به عمل آمده، بیمار تحت اقدامات تشخیص پزشكى قرار مى‏گیرد.

در قدم اول، پزشك معالج در عكس رادیولوژى تنه، متوجه وجود توده‏هایى بر روى دنده‏ها و ستون فقرات كمرى مى‏گردد. در این زمان به علّت شدّت دردهاى استخوانى، بیمار قادر به راه رفتن نبوده و جهت تسكین درد از مرفین استفاده مى‏نموده است.

پس از آن، به سبب وجود توده در ناحیه سینه، بیمار تحت آزمایش نمونه بردارى از توده فوق قرار مى‏گیرد. جناب آقاى دكتر پرویز دبیرى كه از اساتید مجرّب پاتولوژى كشور به شمار مى‏روند، نتیجه بررسى‏هاى خود را این چنین گزارش مى‏نماید: نمونه ارسالى متعلّق به توده‏اى از نوع بدخیم و از گروه سرطان "كارسینوم ارتشاحى" مى‏باشد.

بعدها با انجام سى .تى .اسكن متوجه مهاجرت سلول‏هاى سرطانى از منشأ سینه به دیگر قسمت‏هاى بدن از جمله ستون فقرات، دنده‏ها، لگن، استخوان ترقوه و حتى استخوان جمجمه مى‏شوند.

اكنون سرطان بسیارى از قسمت‏هاى بدن را در سیاهى خود فرو برده است، استخوان‏هاى جمجمه نیز از این سیاهى در امان نمانده است.

اكنون دیگر امید بسیار اندكى به نجات بیمار وجود دارد. اولین گام درمان، بریدن سینه )ماستكتونى( است. در اینجا شدّت انتشار سلول‏هاى سرطانى به حدّى است كه پزشكان معالج ضرورتى به انجام آن نمى‏بینند و قربانى در آخرین نفس‏ها، تحت شیمى‏درمانى و پرتو درمانى قرار مى‏گیرد.

كور سوئى از امید در دلها "سوسو" مى‏زند. آیا این هر دو مى‏توانند گرمى حیات را به جسم نیمه جان مادر، باز گردانند؟! علم مى‏گوید: باتوجه به شدّت آلودگى بدن به سلول‏هاى سرطانى، پاسخ منفى است، حتى در صورتى كه بیمار

با دور بالاى داروهاى شیمى‏درمانى تحت معالجه قرار گیرد. در این میان عارضه اصلى شیمى درمانى، یعنى از بین رفتن سلول‏هاى مغز قرمز استخوان به وسیله مغز استخوان مرتفع مى‏گردد.

پاسخ به درمان معمولا بیش از شش ماه به طول نمى‏انجامد و پس از این مدّت، سرطان مجددا عود مى‏نماید. به نظر مى‏رسد در اینجا از شیمى درمانى و رادیوتراپى تنها براى به تعویق انداختن زمان مرگ استفاده شده است، چرا كه اكنون سلول‏هاى سرطانى با ورود به خون و مجارى لنفاوى همه بدن را به زیر سیطره خود در آورده است و در هر صورت، مرگ به سراغ بیمار خواهد آمد و بهبودى چیزى در حد غیر ممكن مى‏باشد.

ولى اكنون بعد از گذشت دو سال، او زنده است و با جسمى فارغ از هرگونه سرطان، در بین ما و شاید بهتر از ما، بر روى این كره خاكى زیست مى‏كند. در بررسى‏هایى كه در مورخ17/9/78به عمل مى‏آید، هیچگونه علائم و شواهدى، دال بر وجود سلول‏هاى سرطانى مشاهده نمى‏گردد. چه بسا انسان‏هایى كه انتظار مرگ او را مى‏كشیدند، خود اكنون در زیر خاك مدفون‏اند و اكنون حضور جسمانى او بر روى زمین، همه آنهایى را كه حیات را در فیزیولژى سلولى مى‏جویند به سخره مى‏گیرد و چراغى است براى همه آنهایى كه در جستجوى خاموشى‏اند.

حافظ این حالِ عجب با كه توان گفت كه ما

بلبلانیم كه در موسم گل خاموشیم

همسر شفا یافته، مختصرى از چگونگى وقوع معجزه را این چنین نقل مى‏كند:

بعد از اینكه همسرم را در بیمارستان سید الشهداء اصفهان مورد شیمى درمانى و پرتودرمانى قرار دادیم، به تهران براى عمل رفتیم كه توسط دكتر عباسیون و دكتر امیر جمشیدى عمل جراحى انجام گرفت. بعد به اصفهان برگشتیم و عیالم را در خانه بسترى كردیم، هیچگونه‏نتیجه‏اى از درمان‏هاى متعدد حاصل نكردیم و حتى ایشان قادر به كوچك‏ترین حركت هم نبودند.

آن روزها، مصادف با ایام مبارك نیمه شعبان بود، شب تولد آقا امام زمان علیه‏السلام به حضرت متوسل شدیم و شفاى ایشان را طلب كردیم. بنده آن شب، چند شاخه گلى به خانه بردم و بالاى سر همسرم گذاشتم. همان شب ایشان بعد از اینكه به آقا حجة بن الحسن علیه‏السلام متوسل مى‏شوند، در ضمن گریه‏هاى زیاد، به خواب مى‏روند و وقتى از خواب بیدار مى‏شوند، مى‏فهمند كه كسى دست راستش را به روبان سفید شاخه گل بسته است و آقا امام زمان علیه‏السلام او را شفا داده است. بنده خودم بعد از توسّلم، آقا را در خواب دیدم، حضرت به من فرمودند:

"عیالت را به خانه بنده بیاور"

مجددا هفته بعد، حضرت را در عالم رؤیا زیارت كردم، به آقا عرض كردم: یا أبا صالح المهدى، عیالم هنوز به خاطر بیمارى قندش دارو مصرف مى‏كند. حضرت فرمودند:

"هر چیز خوراكى كه به او مى‏دهید، با نام من باشد"

بحمداللّه با شفاعت منجى عالم بشریّت، همسرم مصرف كلیه داروها را قطع كرد و كسى كه نمى‏توانست حتى راه برود و همه دكترها از او قطع امید كرده بودند، شفاى كامل پیدا نمود. در حال حاضر هم، كارهاى روزمره خود را انجام مى‏دهد و لطف آقا امام زمان علیه‏السلام شامل حال ایشان گردید.

گمان نمى‏كنم كه تو مرا برانى از درت

كجا جواب رد دهى به مستجار مضطرت

گداى درگه توام تویى پناهگاه من

مبند اى عزیز جان به روى این گدا درت

دكتر توانانیا در رابطه با شفاى خانم م.پ در فرم اظهار نظر پزشكى نوشته‏ اند:

"... باتوجه به همه شواهد و گزارش آزمایشگاه پاتولوژى و همچنین گزارش سى .تى .اسكن و شواهد دیگر، این بیمار مسجّلا مبتلا به سرطان بدخیم بوده است و از نظر طبّى اگر ایشان تا این لحظه17/10/78 كه این جواب را به معاونت نگارش مى‏نمایم، زنده باشد، هیچ چیز جز معجزه كامل نمی تواند باشد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 4 تیر 1396 12:33 ب.ظ
Hello, Neat post. There's a problem together with your site in web explorer, might test this?
IE nonetheless is the market chief and a big section of other people will
pass over your wonderful writing due to this problem.
سه شنبه 2 خرداد 1396 12:21 ب.ظ
Right here is the perfect webpage for anyone who
wishes to understand this topic. You realize so much its almost tough
to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a subject that's
been discussed for ages. Great stuff, just great!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ
نظرسنجی
به نظر شما کدام قسمت وبلاگ بهتر است؟
به نظر شما کدام قسمت وبلاگ بهتر است؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :